Takomläggning är när du behöver byta ut de befintliga takplattorna mot nya. Det är lätt att blanda ihop det med takläggning som betyder att du lägger ett helt nytt tak. Men takomläggning är alltså när du lägger om befintligt tak för att det till exempel blivit trasigt. Det kan innebära att du lägger om hela taket eller bara delar av det.  Tak - tegelpannor

Så mycket kostar det

Att lägga om taket kostar olika beroende på hur pass omfattande det är, vilket sorts tak det gäller om du behöver ta in hjälp vid takomläggningen så kostar det också. I genomsnitt kostar det omkring 1500 kronor per kvadratmeter att lägga om taket.